Welkom op de site van de PWA-school

De Prins Willem-Alexanderschool is een school voor openbaar onderwijs waar een veilig en prettig pedagogisch klimaat heerst. De school kenmerkt zich in een grote mate van sociale betrokkenheid van ouders. De school doet zijn best om betekenisvol te zijn voor de dorpsgemeenschap. We zijn een kleine, overzichtelijke school. Mede daardoor hebben we goed zicht op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Onze adequate zorgstructuur helpt ons leerlingen die extra onderwijsbehoeften hebben, daarin te voorzien. Door preventief en proactief te werk te gaan wordt voldaan aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

De grote kracht van de Prins Willem-Alexanderschool is een prettig pedagogisch klimaat, de rust in de school, de kleinschaligheid, het  verantwoordelijkheidsgevoel van het team en de sociale plaats in het dorp. De leerkrachten bij ons op school zijn, en voelen zich, verantwoordelijk voor het gehele schoolgebeuren. Wij kennen ook de leerlingen uit andere klassen. 

Vorig schooljaar zijn wij een samenwerking aangegaan met twee vergelijkbare scholen in de regio: de Houtkoperschool uit Ochten en de Isandra uit IJzendoorn. Samen vormen wij IKKO, wat staat voor Integraal Kindgericht KwaliteitsOnderwijs. We werken in meervoudige groepen waar de leerlingen met en van elkaar leren.